+371 26126700, +371 29236293
LV | RU
Pretslīdes risinājumi
Virsmu marķēšana
Vides pieejamības nodrošināšana
Grīdu tīrīšana, atjaunošana un aizsardzība
Noliktavu un ražosanas telpu drošības aprīkojums
Vides pieejamības nodrošināšana
Vides pieejamības nodrošināšana
Pakāpienu marķēsana

       Vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti pārvietošanās drošībai, jāmarķē kāpņu pakāpieni. Visus darbus veicam saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves". Pakāpienus vides pieejamības nodrošinašanai marķējam ar dažādiem, ilgi kalpjošiem ( minimums 2 gadu garantija) materiāliem, kurus izvēlamies atkarībā no vides, kurā tiem jākalpo. Nodrošinām marķēšanas pakalpojumus gan iekštelpās gan ārā, tai skaitā arī ziemas apstākļos.

      Spēkā esošā likumdošana (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves") attiecībā uz pakapienu marķēsanu nosaka sekojošo: 

 

Punkts 52.5.: līmeņu maiņu pandusa sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu vai pandusa platumā;

       

        Savukārt LR LM vadībā izstrādātās "VADLĪNIJAS BŪVNORMATĪVU PIEMĒROŠANAI ATTIECĪBĀ UZ VIDES PIEEJAMĪBU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM" šo jomu apraksta daudz detalizētāk:

 

Iekšējā un ārējā vidē visus pirmos un pēdējos pakāpienus, stāvos un pusstāvos marķē dzeltenā vai citā kontrastējošā krāsā (aizliegts marķēt divkrāsainu – dzeltens/melns). Pakāpiena horizontālās virsmas marķējums ir 0,10 m platumā, bet vertikālās virsmas – 5 cm platumā, visa pakāpiena platumā;

 

Kāpnēm pie pirmā un pēdējā pakāpiena tiek iestrādāts reljefa (pumpiņas uz augšu) un dzeltena krāsas brīdinājuma segums 0,60m platumā;

 

Virzienā no apakšas uz augšu: Reljefa dzeltenā kontrastējošā josla ir klāt pienākoša, pie pirmā pakāpiena (apakšējā) bez atstarpēm un norāda par kāpņu sākumu. Pēdējam pakāpienam (augšējam) no pakāpiena malas līdz reljefa dzeltenai kontrastējošai joslai ir 0,35 m drošības zona;

 

Ja kāpnēm ir tikai divi vai trīs pakāpieni, tad marķē katru pakāpienu dzeltenā (vai citā, atbilstoši dizainam un videi) kontrastējošā krāsā.  

Kāpņu marķēšana vides pieejamības nodrošināšanai

© 2008-2014, SIA Antislip Baltics
Visas tiesibas ir aizsargātas.
Izstrādāts studijā web-design.lv